03 de novembre 2011

Nota de premsa: Catalunya Acció es felicita pels avenços aconseguits en la retolació en català dels comerços"

01_logoCA

Barcelona, 3 de novembre del 2011

Comunicat de premsa

Catalunya Acció es felicita pels avenços aconseguits en la retolació en català dels comerços
Gràcies a les accions de l’entitat el nombre de comerços que retolen en català ha augmentat notablement, però lamenta la manca de voluntat política per part del govern de CiU en el compliment de la llei.

Catalunya Acció fa una valoració enormement positiva de la seva campanya, ja que gràcies a ella ha disminuït el nombre de denúncies presentades a comerços que retolaven els seus cartells només en castellà, vulnerant la Llei de Política Lingüística vigent. Les seves accions han servit per a fer prendre consciència a molts comerciants i empresaris de l’obligació de complir una llei que és un pas més en el llarg camí de la restitució del català al lloc que li correspon com a llengua pròpia dels catalans. Catalunya Acció va presentar l’any 2009 quasi 3000 denúncies a establiments i empreses per haver vulnerat la Llei de Política Lingüística. L’any 2010 va tramitar quasi 1500 denúncies i aquest any es tancarà amb quasi 600 més.

Malgrat tot, Catalunya Acció vol posar en evidència la gestió dels responsables de l’Agència Catalana de Consum de l’actual govern de CiU, perquè les denúncies presentades en aquest sentit no han estat tramitades amb la celeritat i el rigor adequats. Catalunya Acció considera que aquesta actitud de renúncia i estovament de CiU respon al fet de no voler molestar a Espanya a l’hora de defensar els interessos nacionals dels catalans, actitud que sempre ha caracteritzat els diversos governs de CiU que confonen massa sovint el valor de la convivència amb la renúncia nacional.

En aquest sentit, Catalunya Acció lamenta haver d’actuar com a garant de l’acompliment d’una legalitat vigent donat que l’actual Govern de Catalunya de Convergència i Unió no té la valentia suficient per a fer-ho ell mateix. Per això, Catalunya Acció continuarà amb la seva actuació en aquesta matèria fins a assolir la completa i correcta aplicació de la Llei de Política Lingüística i del nou Codi de Consum que incorpora l'obligació d’etiquetar també en català els productes que es venen a Catalunya.

Aquesta acció continuada durant gairebé tres anys ha comportat la modificació de molts rètols comercials i, en el cas d’incompliment reiterat de les lleis vigents a Catalunya, l'obertura d’expedients sancionadors a empreses que comercialitzen el seus productes al nostre país. És el cas, per exemple, de l’empresa espanyola Bolitrans S.L., com ho demostra la documentació adjuntada.

Ni oblidem ni perdonem

Etiquetes