20 de maig 2011

Comunicat: Sobre el descontentament general

CATACCIO_Email

COMUNICAT

SOBRE EL DESCONTENTAMENT GENERAL


Catalunya Acció, davant la situació de descontentament general, i per a ajudar a clarificar la situació i evitar que la confusió regnant acabi beneficiant els mateixos que han generat el caos en què estem immersos, emet el segënt comunicat:

1. No hi pot haver REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA si no hi ha una REGENERACIÓ NACIONAL que clogui el procés colonitzador que estem patint. Un procés colonitzador que ha entrat ja en la fase final de destrucció de la integritat nacional catalana, tant a nivell econòmic com, i molt especialment, a nivell lingüístic, cultural i social.

2. Aquesta REGENERACIÓ NACIONAL passa indefugiblement per l'assoliment de la INDEPENDÈNCIA, que garantirà:

· L'acabament del robatori sistemàtic de 60 milions d’euros diaris, o 22.000 milions d’euros anuals, per part del govern espanyol que escanya la nostra economia i és el primer i principal impediment per a sortir de la crisi actual.

· La fi de la manera de fer política dels colonitzadors espanyols, caracteritzada per la prepotència, els tràfics d'influències i l'opressió impunement permesa de tota nació que no sigui la castellana.

· Ens alliberarà també de les actituds servils i esclaves dels polítics regionalistes, i per tant, col.laboracionistes amb els opressors de la nació catalana, que callen mentre la nació catalana és ofegada econòmicament i destruïda nacionalment.

Però sobretot significarà la possibilitat REAL de RESTITUIR la nostra PLENITUD NACIONAL, que durant segles l'estat espanyol HA DESTRUÏT a través de la classe política, de les seves institucions militars, de justícia, d’ensenyament i dels mitjans de comunicació massius.

3. L'actual democràcia espanyola HA LEGALITZAT la IL·LEGITIMITAT sotmetent, robant, i destruint la llengua catalana, amb la prepotència pròpia dels colonitzadors, que creuen que la seva força legal, mediàtica i política, és la seva raó.

4. La causa dels problemes que viu Catalunya no és la crisi econòmica o la prepotència dels polítics. Aquests només són símptomes inevitables d'un mal més profund i vital: LA SUBMISSIÓ a Espanya, i la progressiva espanyolització soferta en tots els àmbits de la vida pública.

La SOLUCIÓ no passa només per la substitució d'uns polítics per uns altres en el mateix marc de submissió política, sinó en la RESTITUCIÓ de la LEGITIMITAT a través de la INDEPENDÈNCIA, de la mà d'aquelles persones que han demostrat amb la seva trajectòria personal un compromís insubornable en la denúncia de la nostra submissió i en la lluita tenaç per a superar-la.

Catalunya Acció
Barcelona, 20 de maig del 2011
http://www.catalunyaaccio.cat

Ni oblidem ni perdonem

Etiquetes